exgames.pl

Blog o grach, multimediach i Internecie

prawa autorskie w internecie
Internet

Czym charakteryzują się prawa autorskie w Internecie i jak ich przestrzegać?

Korzystając na co dzień z Internetu, publikując różnego treści oraz korzystając z już tych udostępnionych, nie zawsze zdajemy sobie sprawy z tego jak działają prawa autorskie w Internecie. W internetowej przestrzeni również takie prawa obowiązują i nikogo dana niewiedza nie zwalnia z tego rodzaju przewinień. Taka wiedza może pomóc w legalnym korzystaniu ze źródeł udostępnionych w Internecie, ale również chronić się przed wirtualną kradzieżą, gdy to my coś publikujemy.

Czym dokładnie są prawa autorskie w Internecie?

Prawa autorskie chronią własność intelektualną, którą twórcy publikują w jakichkolwiek mediach, również te w Internecie. Normy i prawa przysługują twórcy danego utwory od momentu, w którym zaczęło powstawać dzieło. Chroni to twórcę i niweluje poważny problem kradzieży oraz zarobku na czyjejś pracy. Za złamanie praw autorskich można spotkać się z karą finansową, która uszczupli naszą kieszeń, ale również w niektórych przypadkach mowa może być o karze pozbawienia wolności.

Na prawa autorskie składają się także prawa osobiste i majątkowe. Prawa osobiste definiuje się jako podpis artysty w zakresie danego dzieła, regulują zachowanie formy dzieła oraz terminu jego publikacji. Praw osobistych nie można się zrzec ani je komuś przekazać. Prawa majątkowe wskazują na formę finansową dzieła, czyli wyraźną możliwość zarobku. Prawo określa na jakich zasadach dany utwór można przekazywać innym osobom.

Jak poprawnie przestrzegać praw autorskich w Internecie?

Podczas korzystania z Internetu dość często zdarza nam się korzystać z czyjegoś utworu, w różnej formie. W takim przypadku świadomy użytkownik przestrzeni wirtualnej powinien zapoznać się z zasadami jakie przysługują mu jako odbiorcy danego dzieła. Takie informacje można znaleźć w licencji, która jest niczym innym jak umową zawierającą regulacje związane ze sposobem oraz zakresem wykorzystania danego utworu, który chcemy wykorzystać.

Licencje można podzielić na te płatne i bezpłatne. Bezpłatne licencje dzieli się na dwie kategorie: Creative Commons BY oraz Creative Commons Zero. Pierwsza opcja zapewnia dowolne korzystanie z utworów, jednak obliguje nas jako użytkowników do podania w źródle autora danego dzieła. Drugi rodzaj wspomina o tym, że można dokonywać różnego rodzaju modyfikacji oraz przy tym rozpowszechniać i wykorzystywać zdjęcia za darmo, bez przytaczania autora.

Za to w licencjach płatnych opisany jest zakres tego w jaki sposób możemy dysponować danym utworem. Odnosi się to do tego jaka maksymalna jest ilość nakładu itp.